« ຍ້ອນກັບ

Otros: Windows Phone, Firefox OS, Symbian SO, BlackBerry OS...

ໜ້າຕ່າງໆ: 1  2  
ທຣິດ
¿Para cuando windows 10 mobile?
ເລີ້ມຈາກ Belko
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 11/30/18 8:49 AM ( sergiosanchez)
20
ການສົ່ງຕ່າງໆ
6830
ການສະແດງຕ່າງໆ
Review Microsoft Lumia 640 XL
ເລີ້ມຈາກ Belko
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 11/26/18 12:53 PM ( Belko)
68
ການສົ່ງຕ່າງໆ
7709
ການສະແດງຕ່າງໆ
¿Se puede reembolsar en windows phone?
ເລີ້ມຈາກ Belko
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 11/30/17 12:05 AM ( joemarin76)
4
ການສົ່ງຕ່າງໆ
1105
ການສະແດງຕ່າງໆ
MS-DOS en Windows Phone
ເລີ້ມຈາກ Belko
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 11/29/16 9:42 PM ( Mashirito)
12
ການສົ່ງຕ່າງໆ
3996
ການສະແດງຕ່າງໆ
Avance de windows en smartphones
ເລີ້ມຈາກ cfgorka
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 8/10/16 1:00 AM ( Josico)
45
ການສົ່ງຕ່າງໆ
7960
ການສະແດງຕ່າງໆ
[Ayuda] Windows Phone 8.1, no encuentro videos de la camara
ເລີ້ມຈາກ Belko
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 7/14/16 2:49 AM ( joemarin76)
5
ການສົ່ງຕ່າງໆ
2704
ການສະແດງຕ່າງໆ
mi movil hace un ruido cuando lo acerco a la cartera
ເລີ້ມຈາກ Belko
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 11/1/15 2:06 AM ( Josico)
16
ການສົ່ງຕ່າງໆ
15544
ການສະແດງຕ່າງໆ
Problemas para sincronizar musica Lumia 640 XL
ເລີ້ມຈາກ Belko
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 10/29/15 9:54 PM ( Belko)
1
ການສົ່ງຕ່າງໆ
2804
ການສະແດງຕ່າງໆ
Navegadores para Windows Phone
ເລີ້ມຈາກ Belko
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 10/15/15 7:46 PM ( Ryuk)
7
ການສົ່ງຕ່າງໆ
4323
ການສະແດງຕ່າງໆ
Microsoft Lumia 535 Dual Sim
ເລີ້ມຈາກ cfgorka
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 4/26/15 12:24 AM ( Ryuk)
40
ການສົ່ງຕ່າງໆ
9738
ການສະແດງຕ່າງໆ
¿Se sabe ya algo de los móviles de BQ con ubuntu?
ເລີ້ມຈາກ alvaroheim
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 3/5/15 6:24 PM ( maleza)
44
ການສົ່ງຕ່າງໆ
12260
ການສະແດງຕ່າງໆ
Lumia Denim
ເລີ້ມຈາກ lantux
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 2/25/15 10:07 AM ( cfgorka)
19
ການສົ່ງຕ່າງໆ
6085
ການສະແດງຕ່າງໆ
Windows Phone Threshold (preview Windows phone 9 y Windows 9)
ເລີ້ມຈາກ lantux
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 10/24/14 7:43 PM ( MrMoreno)
13
ການສົ່ງຕ່າງໆ
4569
ການສະແດງຕ່າງໆ
Actualización a Lumia Cyan desde windows phone 8.1 preview for developers
ເລີ້ມຈາກ lantux
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 8/28/14 10:02 AM ( cnrubn)
2
ການສົ່ງຕ່າງໆ
4534
ການສະແດງຕ່າງໆ
2014, EL AÑO DE LOS MÓVILES CON ARRANQUE DUAL.
ເລີ້ມຈາກ txetxutp
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 6/9/14 10:19 PM ( XDjose)
29
ການສົ່ງຕ່າງໆ
5308
ການສະແດງຕ່າງໆ
FreedomPop, el smartphone seguro que encripta sus llamadas y datos
ເລີ້ມຈາກ thynood
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 5/4/14 3:07 AM ( txetxutp)
6
ການສົ່ງຕ່າງໆ
3734
ການສະແດງຕ່າງໆ
Los responsables de Tor preparan un sistema operativo móvil con la privacid
ເລີ້ມຈາກ thynood
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 5/4/14 3:07 AM ( txetxutp)
19
ການສົ່ງຕ່າງໆ
4479
ການສະແດງຕ່າງໆ
Primeros móviles con sistema Ubuntu
ເລີ້ມຈາກ mundial44
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 5/4/14 3:07 AM ( txetxutp)
61
ການສົ່ງຕ່າງໆ
10447
ການສະແດງຕ່າງໆ
DataPass de HP: el fabricante como operadora que dará 250 MB al mes a
ເລີ້ມຈາກ thynood
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 5/4/14 3:07 AM ( txetxutp)
40
ການສົ່ງຕ່າງໆ
6759
ການສະແດງຕ່າງໆ
Review FirefoxOS (Ultima Review)
ເລີ້ມຈາກ thynood
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 2/28/14 11:36 AM ( thynood)
15
ການສົ່ງຕ່າງໆ
4677
ການສະແດງຕ່າງໆ
ໜ້າຕ່າງໆ: 1  2