« ຍ້ອນກັບ

Cómo proponer una idea

ໜ້າຕ່າງໆ: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
ທຣິດ
Pasos para proponer tu idea
ເລີ້ມຈາກ Luis
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 10/9/13 4:40 PM ( Luis)
17
ໂວດຕ່າງໆ
1
ການສົ່ງຕ່າງໆ
4849
ການສະແດງຕ່າງໆ
Acceso gratuito a la web de suop
ເລີ້ມຈາກ Personalidad
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 2/16/14 9:21 AM ( Luis)
15
ໂວດຕ່າງໆ
19
ການສົ່ງຕ່າງໆ
5855
ການສະແດງຕ່າງໆ
Si no puedes contra los peajes, adapta los peajes...
ເລີ້ມຈາກ txetxutp
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 2/14/14 10:42 AM ( Luis)
9
ໂວດຕ່າງໆ
36
ການສົ່ງຕ່າງໆ
7911
ການສະແດງຕ່າງໆ
Incluir SMS gratis en el bono de datos.
ເລີ້ມຈາກ osito90
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 2/14/14 10:22 AM ( Luis)
18
ໂວດຕ່າງໆ
32
ການສົ່ງຕ່າງໆ
8471
ການສະແດງຕ່າງໆ
Mobile World Congress BCN'14
ເລີ້ມຈາກ txetxutp
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 2/14/14 8:18 AM ( Luis)
8
ໂວດຕ່າງໆ
19
ການສົ່ງຕ່າງໆ
7491
ການສະແດງຕ່າງໆ
Tarifa de internet: Solo pagas lo que consumes.
ເລີ້ມຈາກ txetxutp
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 2/13/14 7:38 PM ( Luis)
12
ໂວດຕ່າງໆ
41
ການສົ່ງຕ່າງໆ
12952
ການສະແດງຕ່າງໆ
Bono datos SUOP
ເລີ້ມຈາກ txetxutp
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 2/11/14 6:42 PM ( Luis)
7
ໂວດຕ່າງໆ
38
ການສົ່ງຕ່າງໆ
8861
ການສະແດງຕ່າງໆ
100 MB por 1 Euro.
ເລີ້ມຈາກ txetxutp
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 2/9/14 12:00 PM ( Luis)
28
ໂວດຕ່າງໆ
152
ການສົ່ງຕ່າງໆ
19774
ການສະແດງຕ່າງໆ
Ampliar el ciclo de vida de la tarjeta a seis meses
ເລີ້ມຈາກ joseluis.manjon
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 1/10/14 8:24 PM ( Luis)
18
ໂວດຕ່າງໆ
6
ການສົ່ງຕ່າງໆ
5395
ການສະແດງຕ່າງໆ
Establecimiento de llamada 10 Céntimos.
ເລີ້ມຈາກ txetxutp
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 1/10/14 8:08 PM ( Luis)
21
ໂວດຕ່າງໆ
40
ການສົ່ງຕ່າງໆ
8573
ການສະແດງຕ່າງໆ
Tarifas de móvil para grandes consumidores..
ເລີ້ມຈາກ Oscar Martz
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 2/27/21 1:59 PM ( admego)
0
ໂວດຕ່າງໆ
15
ການສົ່ງຕ່າງໆ
205
ການສະແດງຕ່າງໆ
Aplicación Móvil Android
ເລີ້ມຈາກ Nach47
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 12/3/20 5:13 PM ( Marcos)
2
ໂວດຕ່າງໆ
16
ການສົ່ງຕ່າງໆ
372
ການສະແດງຕ່າງໆ
Banco de Alimentos
ເລີ້ມຈາກ quienvaasersino
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 11/17/20 9:19 AM ( Pepe Casquive)
1
ໂວດຕ່າງໆ
7
ການສົ່ງຕ່າງໆ
305
ການສະແດງຕ່າງໆ
Aplicación de SUOP para Android/IOS
ເລີ້ມຈາກ LCGonzalo
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 10/28/20 9:24 AM ( Llanero)
2
ໂວດຕ່າງໆ
5
ການສົ່ງຕ່າງໆ
206
ການສະແດງຕ່າງໆ
Por internet
ເລີ້ມຈາກ bravo
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 7/24/20 3:32 PM ( lluisroige)
0
ໂວດຕ່າງໆ
9
ການສົ່ງຕ່າງໆ
355
ການສະແດງຕ່າງໆ
Acumular datos
ເລີ້ມຈາກ jlalortigueira
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 7/13/20 10:49 AM ( Belko)
3
ໂວດຕ່າງໆ
13
ການສົ່ງຕ່າງໆ
407
ການສະແດງຕ່າງໆ
Nueva tarifa: ilimitadas + 5G, a ~10€
ເລີ້ມຈາກ Nai90
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 4/24/20 4:29 PM ( Marcos)
0
ໂວດຕ່າງໆ
6
ການສົ່ງຕ່າງໆ
396
ການສະແດງຕ່າງໆ
Soporte Teletrabajo
ເລີ້ມຈາກ Tecnicort
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 4/19/20 1:09 PM ( Tecnicort)
0
ໂວດຕ່າງໆ
3
ການສົ່ງຕ່າງໆ
294
ການສະແດງຕ່າງໆ
Llamadas especiales
ເລີ້ມຈາກ Christianub
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 2/27/20 4:16 PM ( Marcos)
0
ໂວດຕ່າງໆ
9
ການສົ່ງຕ່າງໆ
371
ການສະແດງຕ່າງໆ
Soy yo o Suop no ofrece 4G+
ເລີ້ມຈາກ JorgeGR
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 2/26/20 3:46 PM ( pasante)
0
ໂວດຕ່າງໆ
18
ການສົ່ງຕ່າງໆ
508
ການສະແດງຕ່າງໆ
ໜ້າຕ່າງໆ: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10