« ຍ້ອນກັບ

Servicios del operador móvil

ໜ້າຕ່າງໆ: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  
ທຣິດ
Desvío de Llamada al 602209999
ເລີ້ມຈາກ Nano93jhm
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 4/9/21 1:48 PM ( Marcos)
22
ການສົ່ງຕ່າງໆ
610
ການສະແດງຕ່າງໆ
5
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Envio de SMS sin mi consentimiento a Reino Unido
ເລີ້ມຈາກ juanjoangus
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 4/7/21 4:52 PM ( Marcos)
6
ການສົ່ງຕ່າງໆ
114
ການສະແດງຕ່າງໆ
0
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Llamadas VoLTE y VoWiFi
ເລີ້ມຈາກ cmcarcedo
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 3/23/21 5:09 PM ( Marcos)
23
ການສົ່ງຕ່າງໆ
413
ການສະແດງຕ່າງໆ
5
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
la aplicación suop resta saldo sin consumo
ເລີ້ມຈາກ sobrososioux
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 3/2/21 6:42 PM ( otolucas)
93
ການສົ່ງຕ່າງໆ
1645
ການສະແດງຕ່າງໆ
7
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Quitar instalador de paquetes como predeterminado
ເລີ້ມຈາກ dvd
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 2/1/21 6:40 PM ( danielperez)
16
ການສົ່ງຕ່າງໆ
398
ການສະແດງຕ່າງໆ
2
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Desvío de SMS
ເລີ້ມຈາກ pabloruiz
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 12/12/20 3:31 PM ( admego)
27
ການສົ່ງຕ່າງໆ
391
ການສະແດງຕ່າງໆ
2
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
1
ໂວດຕ່າງໆ
ESIM
ເລີ້ມຈາກ pfronderos
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 12/12/20 3:24 PM ( admego)
66
ການສົ່ງຕ່າງໆ
1211
ການສະແດງຕ່າງໆ
2
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
1
ໂວດຕ່າງໆ
Telefono de atencion al cliente
ເລີ້ມຈາກ robert66
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 11/16/20 2:37 PM ( Marcos)
6
ການສົ່ງຕ່າງໆ
191
ການສະແດງຕ່າງໆ
1
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Sin datos móviles
ເລີ້ມຈາກ mariajoquinteiro
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 10/28/20 12:21 PM ( dvd)
8
ການສົ່ງຕ່າງໆ
199
ການສະແດງຕ່າງໆ
0
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Abonado desconocido al Traspasar saldo??
ເລີ້ມຈາກ Pryda4ever
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 10/15/20 9:42 AM ( Pepe Casquive)
21
ການສົ່ງຕ່າງໆ
400
ການສະແດງຕ່າງໆ
2
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Problemas para devolución de saldo de sim caducada.
ເລີ້ມຈາກ severa
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 9/22/20 11:21 AM ( mjmartin)
19
ການສົ່ງຕ່າງໆ
486
ການສະແດງຕ່າງໆ
0
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
SMS extranjeros
ເລີ້ມຈາກ AriadnaB
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 9/16/20 4:34 PM ( dvd)
9
ການສົ່ງຕ່າງໆ
301
ການສະແດງຕ່າງໆ
0
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
No puedo recibir llamadas
ເລີ້ມຈາກ saulhr
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 9/7/20 11:44 PM ( Luis)
21
ການສົ່ງຕ່າງໆ
438
ການສະແດງຕ່າງໆ
5
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
No tengo datos
ເລີ້ມຈາກ Nietgam
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 8/21/20 6:29 PM ( Luis)
10
ການສົ່ງຕ່າງໆ
364
ການສະແດງຕ່າງໆ
3
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Reenvío de llamadas
ເລີ້ມຈາກ JRPG
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 8/1/20 12:15 AM ( pasante)
18
ການສົ່ງຕ່າງໆ
503
ການສະແດງຕ່າງໆ
4
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
1
ໂວດຕ່າງໆ
Quiero hacer a mi abuela de SUOP
ເລີ້ມຈາກ cadufo
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 7/25/20 8:28 AM ( Pepe Casquive)
17
ການສົ່ງຕ່າງໆ
331
ການສະແດງຕ່າງໆ
0
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Tethering iPhone
ເລີ້ມຈາກ arenosi
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 7/24/20 12:54 AM ( A.A.)
22
ການສົ່ງຕ່າງໆ
505
ການສະແດງຕ່າງໆ
3
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
En 4G no llegan las llamadas!
ເລີ້ມຈາກ juanjoangus
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 7/13/20 9:56 AM ( juanjoangus)
9
ການສົ່ງຕ່າງໆ
341
ການສະແດງຕ່າງໆ
1
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
bono prepago
ເລີ້ມຈາກ Albaa
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 6/26/20 12:34 AM ( A.A.)
16
ການສົ່ງຕ່າງໆ
373
ການສະແດງຕ່າງໆ
6
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
No puedo llamar al 1551
ເລີ້ມຈາກ Daviti
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 6/10/20 11:01 PM ( zdavid)
9
ການສົ່ງຕ່າງໆ
935
ການສະແດງຕ່າງໆ
1
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
ໜ້າຕ່າງໆ: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16