« ຍ້ອນກັບ

Tarifas, bonos, recargas y roaming

ໜ້າຕ່າງໆ: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  
ທຣິດ
Prioridad de los bonos en Suop
ເລີ້ມຈາກ Denisa225
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 2/20/20 11:42 AM ( mcms39)
51
ການສົ່ງຕ່າງໆ
4539
ການສະແດງຕ່າງໆ
0
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
6
ໂວດຕ່າງໆ
Regargas 5€
ເລີ້ມຈາກ AriadnaB
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 4/1/21 9:18 PM ( robert66)
24
ການສົ່ງຕ່າງໆ
345
ການສະແດງຕ່າງໆ
6
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
1
ໂວດຕ່າງໆ
avisan por sms de sim a punto de caducar?
ເລີ້ມຈາກ jdcaballero
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 3/10/21 10:27 AM ( jdcaballero)
14
ການສົ່ງຕ່າງໆ
136
ການສະແດງຕ່າງໆ
2
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Cambios de tarifas
ເລີ້ມຈາກ robert66
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 2/12/21 10:41 AM ( robert66)
45
ການສົ່ງຕ່າງໆ
919
ການສະແດງຕ່າງໆ
2
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
2
ໂວດຕ່າງໆ
Extension de saldo -> sim prepago caducada
ເລີ້ມຈາກ almol
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 2/10/21 6:36 PM ( robert66)
46
ການສົ່ງຕ່າງໆ
1101
ການສະແດງຕ່າງໆ
2
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Sin datos en roaming
ເລີ້ມຈາກ JaimeCM
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 2/9/21 10:37 AM ( Marcos)
22
ການສົ່ງຕ່າງໆ
284
ການສະແດງຕ່າງໆ
5
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
¿Tarifa reducida sólo para mantener línea?
ເລີ້ມຈາກ Virutas
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 2/5/21 9:48 PM ( robert66)
31
ການສົ່ງຕ່າງໆ
412
ການສະແດງຕ່າງໆ
0
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Roaming Brexit
ເລີ້ມຈາກ lluisroige
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 1/7/21 5:39 PM ( Marcos)
14
ການສົ່ງຕ່າງໆ
344
ການສະແດງຕ່າງໆ
3
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Recargas en oficinas de Correos
ເລີ້ມຈາກ AliciaA
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 12/23/20 9:51 PM ( robert66)
29
ການສົ່ງຕ່າງໆ
734
ການສະແດງຕ່າງໆ
3
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Variación anómala de los megas de mi bono de datos
ເລີ້ມຈາກ josecar
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 12/11/20 1:51 PM ( admego)
16
ການສົ່ງຕ່າງໆ
267
ການສະແດງຕ່າງໆ
2
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
saldo prepago
ເລີ້ມຈາກ Malenpoves
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 12/3/20 12:11 AM ( Josico)
15
ການສົ່ງຕ່າງໆ
313
ການສະແດງຕ່າງໆ
4
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
SALDO ACUMULADO POR CAMBIO DE PREPAGO A CONTRATO
ເລີ້ມຈາກ Beatriz Díaz Ballesteros
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 11/4/20 1:02 PM ( lluisroige)
15
ການສົ່ງຕ່າງໆ
300
ການສະແດງຕ່າງໆ
2
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
1
ໂວດຕ່າງໆ
¿Alguien usa una tarjeta prepago de correos para recargar?
ເລີ້ມຈາກ AliciaA
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 11/2/20 6:18 PM ( Pepe Casquive)
34
ການສົ່ງຕ່າງໆ
2043
ການສະແດງຕ່າງໆ
2
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Bonos prepago
ເລີ້ມຈາກ dvd
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 10/27/20 11:55 PM ( Belko)
14
ການສົ່ງຕ່າງໆ
321
ການສະແດງຕ່າງໆ
1
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
4
ໂວດຕ່າງໆ
Cambio tarifa manteniendo oferta
ເລີ້ມຈາກ j89.arq
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 10/21/20 12:36 AM ( Pepe Casquive)
20
ການສົ່ງຕ່າງໆ
448
ການສະແດງຕ່າງໆ
2
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
¿Cada sms SUOP cobra tres veces 0,11 centimos?
ເລີ້ມຈາກ vilorto
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 10/19/20 5:24 PM ( Marcos)
15
ການສົ່ງຕ່າງໆ
378
ການສະແດງຕ່າງໆ
4
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Pasar datos de una sim a otra de prepago.
ເລີ້ມຈາກ gestosan
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 10/4/20 9:20 PM ( A.A.)
26
ການສົ່ງຕ່າງໆ
449
ການສະແດງຕ່າງໆ
2
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Tarjeta prepago ¿Sin condiciones mensuales?
ເລີ້ມຈາກ Laureano99
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 10/3/20 3:33 PM ( hipotk)
14
ການສົ່ງຕ່າງໆ
394
ການສະແດງຕ່າງໆ
4
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
No Puedo Recargar
ເລີ້ມຈາກ TriniJari
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 8/20/20 7:13 PM ( Llanero)
21
ການສົ່ງຕ່າງໆ
422
ການສະແດງຕ່າງໆ
3
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Bono 2GB+60 minutos ¿sms?
ເລີ້ມຈາກ mcms39
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 8/20/20 11:41 AM ( irisesma)
9
ການສົ່ງຕ່າງໆ
323
ການສະແດງຕ່າງໆ
3
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
ໜ້າຕ່າງໆ: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16