« ຍ້ອນກັບ

Compra, activación y portabilidades

ໜ້າຕ່າງໆ: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  
ທຣິດ
Compra, activación y portabilidades
ເລີ້ມຈາກ Luis
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 12/10/13 3:12 PM ( Luis)
1
ການສົ່ງຕ່າງໆ
13494
ການສະແດງຕ່າງໆ
0
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
22
ໂວດຕ່າງໆ
Cuota
ເລີ້ມຈາກ Maxiturbo
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 6/14/21 2:38 PM ( Marcos)
18
ການສົ່ງຕ່າງໆ
300
ການສະແດງຕ່າງໆ
0
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
INVITAR A UN AMIGO
ເລີ້ມຈາກ javiermira
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 6/1/21 12:30 PM ( dvd)
8
ການສົ່ງຕ່າງໆ
132
ການສະແດງຕ່າງໆ
6
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
duda nueva politica de reactivacion pagar 10€
ເລີ້ມຈາກ khaliec
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 5/31/21 12:35 PM ( erve)
69
ການສົ່ງຕ່າງໆ
1612
ການສະແດງຕ່າງໆ
10
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Contratar nueva linea teniendo telefono de contacto extranjero
ເລີ້ມຈາກ miltonmartz
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 5/28/21 7:22 AM ( admego)
13
ການສົ່ງຕ່າງໆ
220
ການສະແດງຕ່າງໆ
7
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Cortar una micro SIM a Nano SIM o pedir una nueva SIM
ເລີ້ມຈາກ AliciaA
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 5/17/21 7:47 AM ( admego)
17
ການສົ່ງຕ່າງໆ
245
ການສະແດງຕ່າງໆ
1
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Pago de sim
ເລີ້ມຈາກ danielo13
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 5/13/21 11:56 PM ( A.A.)
10
ການສົ່ງຕ່າງໆ
254
ການສະແດງຕ່າງໆ
2
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Portabilidad
ເລີ້ມຈາກ inmodu
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 4/13/21 10:59 PM ( Llanero)
9
ການສົ່ງຕ່າງໆ
264
ການສະແດງຕ່າງໆ
6
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
1
ໂວດຕ່າງໆ
Direccion confusa
ເລີ້ມຈາກ joseansa73
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 4/3/21 8:32 AM ( robert66)
10
ການສົ່ງຕ່າງໆ
314
ການສະແດງຕ່າງໆ
0
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Nueva portabilidad a Suop
ເລີ້ມຈາກ saharanight
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 3/18/21 10:56 AM ( Marcos)
19
ການສົ່ງຕ່າງໆ
357
ການສະແດງຕ່າງໆ
5
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Cancelar SIM prepago
ເລີ້ມຈາກ Rafapl692
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 3/6/21 7:59 AM ( robert66)
24
ການສົ່ງຕ່າງໆ
609
ການສະແດງຕ່າງໆ
0
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Ciao
ເລີ້ມຈາກ sedicino
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 2/12/21 4:38 PM ( Marcos)
12
ການສົ່ງຕ່າງໆ
273
ການສະແດງຕ່າງໆ
3
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
gastos cancelar portabilidad
ເລີ້ມຈາກ khaliec
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 1/17/21 11:48 PM ( A.A.)
29
ການສົ່ງຕ່າງໆ
691
ການສະແດງຕ່າງໆ
2
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Fibra, potabilidad y cambio de prepago a contrato
ເລີ້ມຈາກ cheminha
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 1/14/21 3:45 PM ( dvd)
16
ການສົ່ງຕ່າງໆ
394
ການສະແດງຕ່າງໆ
3
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Portabilidad prepago a otra compañia ¿Puedo recuperar saldo?
ເລີ້ມຈາກ cnrubn
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 1/10/21 6:20 PM ( Pepe Casquive)
33
ການສົ່ງຕ່າງໆ
780
ການສະແດງຕ່າງໆ
1
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
4
ໂວດຕ່າງໆ
Baja de Suoo
ເລີ້ມຈາກ amira
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 12/28/20 2:26 PM ( Marcos)
15
ການສົ່ງຕ່າງໆ
436
ການສະແດງຕ່າງໆ
4
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
duplicado de tarjeta SIM
ເລີ້ມຈາກ Joanmovil
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 12/24/20 11:52 AM ( Marcos)
13
ການສົ່ງຕ່າງໆ
303
ການສະແດງຕ່າງໆ
2
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
Baja de número.
ເລີ້ມຈາກ alfa
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 12/10/20 8:37 PM ( Luis)
26
ການສົ່ງຕ່າງໆ
543
ການສະແດງຕ່າງໆ
2
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
3
ໂວດຕ່າງໆ
reactivar tarjeta sim
ເລີ້ມຈາກ raquelglara
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 12/6/20 11:18 PM ( admego)
7
ການສົ່ງຕ່າງໆ
276
ການສະແດງຕ່າງໆ
2
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
portabilidad fallo upss
ເລີ້ມຈາກ jesusjj86
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 10/19/20 5:31 PM ( Marcos)
11
ການສົ່ງຕ່າງໆ
385
ການສະແດງຕ່າງໆ
4
ຄຳຕອບຕ່າງໆ
0
ໂວດຕ່າງໆ
ໜ້າຕ່າງໆ: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16