« ຍ້ອນກັບ

Mejoras en la comunidad: puntos, invitaciones...

ໜ້າຕ່າງໆ: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
ທຣິດ
¿Cómo podemos mejorar la comunidad Suop?
ເລີ້ມຈາກ Luis
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 9/19/13 2:35 PM ( Luis)
0
ໂວດຕ່າງໆ
1
ການສົ່ງຕ່າງໆ
3350
ການສະແດງຕ່າງໆ
Mejorar la presentación del historico de puntos
ເລີ້ມຈາກ Acen
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 4/10/18 4:16 PM ( Luis)
31
ໂວດຕ່າງໆ
51
ການສົ່ງຕ່າງໆ
4242
ການສະແດງຕ່າງໆ
Canjear puntos por dinero en tarjeta de crédito
ເລີ້ມຈາກ NOA
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 9/13/16 5:38 PM ( Luis)
28
ໂວດຕ່າງໆ
68
ການສົ່ງຕ່າງໆ
16835
ການສະແດງຕ່າງໆ
DESCONEXION DE DATOS AL FINALIZAR BONO O RENOVACION AUTOMATICA
ເລີ້ມຈາກ Pepe Casquive
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 6/27/16 8:21 AM ( Luis)
36
ໂວດຕ່າງໆ
52
ການສົ່ງຕ່າງໆ
10267
ການສະແດງຕ່າງໆ
Descripción del estado de la linea en "Tu Móvil"
ເລີ້ມຈາກ NOA
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 6/24/16 10:28 AM ( Luis)
23
ໂວດຕ່າງໆ
31
ການສົ່ງຕ່າງໆ
7155
ການສະແດງຕ່າງໆ
Puntos de aniversario
ເລີ້ມຈາກ nimbar
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 6/24/16 9:44 AM ( Luis)
31
ໂວດຕ່າງໆ
34
ການສົ່ງຕ່າງໆ
6473
ການສະແດງຕ່າງໆ
requisito para votar una propuesta: tener una linea en suop
ເລີ້ມຈາກ agentevk
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 5/23/16 11:22 AM ( Luis)
21
ໂວດຕ່າງໆ
98
ການສົ່ງຕ່າງໆ
26906
ການສະແດງຕ່າງໆ
Propuesta: Puntos por Voto
ເລີ້ມຈາກ dvd
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 3/7/16 10:53 AM ( Luis)
24
ໂວດຕ່າງໆ
40
ການສົ່ງຕ່າງໆ
8007
ການສະແດງຕ່າງໆ
TRASPASO DE SALDO SOLO ENTRE LINEAS DE UN MISMO USUARIO
ເລີ້ມຈາກ Pepe Casquive
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 3/6/16 11:46 AM ( Luis)
24
ໂວດຕ່າງໆ
48
ການສົ່ງຕ່າງໆ
17678
ການສະແດງຕ່າງໆ
Propuesta del canje de los puntos
ເລີ້ມຈາກ chelines
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 8/10/15 1:44 PM ( Luis)
23
ໂວດຕ່າງໆ
152
ການສົ່ງຕ່າງໆ
26275
ການສະແດງຕ່າງໆ
Propuesta: Marcador global (acumulativo) de puntos
ເລີ້ມຈາກ Martín Socs
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 5/21/15 4:36 PM ( Luis)
35
ໂວດຕ່າງໆ
76
ການສົ່ງຕ່າງໆ
10853
ການສະແດງຕ່າງໆ
Propuesta: Mejorar el listado de "Ahora en Suop" o "Últimos comentarios"
ເລີ້ມຈາກ Martín Socs
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 5/21/15 4:05 PM ( Luis)
22
ໂວດຕ່າງໆ
42
ການສົ່ງຕ່າງໆ
8171
ການສະແດງຕ່າງໆ
Puntos por comentar ideas en la Wiki
ເລີ້ມຈາກ Fadilux
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 5/21/15 12:18 PM ( Luis)
26
ໂວດຕ່າງໆ
93
ການສົ່ງຕ່າງໆ
12229
ການສະແດງຕ່າງໆ
Mejoras en los links de invitaciones
ເລີ້ມຈາກ Javi Martín González
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 7/9/14 12:16 PM ( Luis)
11
ໂວດຕ່າງໆ
65
ການສົ່ງຕ່າງໆ
10701
ການສະແດງຕ່າງໆ
Es "algo" dificil ser nuevo aquí
ເລີ້ມຈາກ Juliopp
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 5/15/14 12:57 PM ( Luis)
13
ໂວດຕ່າງໆ
70
ການສົ່ງຕ່າງໆ
11039
ການສະແດງຕ່າງໆ
Opción de puntos SUOP més a més para saldo gratis.
ເລີ້ມຈາກ TitoKyco
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 3/31/14 10:51 AM ( Luis)
29
ໂວດຕ່າງໆ
66
ການສົ່ງຕ່າງໆ
10152
ການສະແດງຕ່າງໆ
Puntos Suop canjeables mes a mes
ເລີ້ມຈາກ DELETED_Zeleyan
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 3/29/14 3:22 PM ( Luis)
7
ໂວດຕ່າງໆ
13
ການສົ່ງຕ່າງໆ
6783
ການສະແດງຕ່າງໆ
Limitar los puntos a un máximo diario
ເລີ້ມຈາກ Calcedonia
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 3/29/14 10:25 AM ( Luis)
11
ໂວດຕ່າງໆ
24
ການສົ່ງຕ່າງໆ
8094
ການສະແດງຕ່າງໆ
TABLÓN MENSUAL DE IDEAS QUE SE VAN A PASAR A LA WIKI.
ເລີ້ມຈາກ mundial44
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 3/27/14 11:16 AM ( Luis)
13
ໂວດຕ່າງໆ
53
ການສົ່ງຕ່າງໆ
9148
ການສະແດງຕ່າງໆ
Mejora en actividad reciente
ເລີ້ມຈາກ SIMataduras
ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 3/27/14 10:58 AM ( Luis)
10
ໂວດຕ່າງໆ
58
ການສົ່ງຕ່າງໆ
9908
ການສະແດງຕ່າງໆ
ໜ້າຕ່າງໆ: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13