« بازگشت

Nuevos planes de Contrato sin permanencia

صفحات: 1  2  3  
شاخه
Propuesta bonos para contrato
شروع توسط dvd
Last Post 10/18/17 1:53 PM ( Luis)
30
آرا
43
ارسال
4456
مشاهده
Idea Tarifas Contrato
شروع توسط admego
Last Post 10/18/17 1:39 PM ( Luis)
27
آرا
67
ارسال
3689
مشاهده
Poder cambiar el número de cuenta desde el panel
شروع توسط dvd
Last Post 1/23/17 6:57 PM ( Luis)
28
آرا
22
ارسال
3392
مشاهده
FAMILY SUOP
شروع توسط Asisi68
Last Post 1/23/17 6:48 PM ( Luis)
38
آرا
97
ارسال
9861
مشاهده
Poner avisos y límites de consumo
شروع توسط kikofh
Last Post 1/23/17 6:34 PM ( Luis)
30
آرا
33
ارسال
4413
مشاهده
Mismas condiciones para prepago y contrato
شروع توسط TitoKyco
Last Post 12/13/16 8:18 PM ( Luis)
36
آرا
90
ارسال
11858
مشاهده
Pagar cuota mensual con saldo acumulado de prepago
شروع توسط Mashirito
Last Post 10/30/16 11:40 AM ( Luis)
29
آرا
112
ارسال
23700
مشاهده
CONTRATO: Sólo datos
شروع توسط luis1980
Last Post 9/13/16 6:25 PM ( Luis)
27
آرا
39
ارسال
6099
مشاهده
ADAPTAR COMBOS A TODO SLOS USUARIOS
شروع توسط focusindo
Last Post 11/15/20 11:52 AM ( Llanero)
7
آرا
10
ارسال
430
مشاهده
REGALO BONIFICACIÓN FIDELIDAD TRAS 1 AÑO CONTRATADO
شروع توسط smbelmonte
Last Post 7/14/20 9:24 PM ( Pepe Casquive)
2
آرا
6
ارسال
533
مشاهده
Tarifa Auto-Ajustables
شروع توسط lluisroige
Last Post 7/13/20 6:49 PM ( A.A.)
0
آرا
8
ارسال
506
مشاهده
Modificar el LIMITE DE CONSUMO!!!
شروع توسط joluguero
Last Post 4/9/20 7:23 PM ( Llanero)
18
آرا
38
ارسال
2830
مشاهده
Nueva tarifa
شروع توسط Israfernandexg
Last Post 1/23/20 11:47 AM ( Luis)
0
آرا
6
ارسال
539
مشاهده
Nueva tarifa
شروع توسط vulpex
Last Post 1/20/20 7:04 PM ( A.A.)
0
آرا
5
ارسال
639
مشاهده
Llegan minutos ilimitados (para contrato)
شروع توسط SusodeTeis
Last Post 1/14/20 4:59 PM ( pasante)
0
آرا
19
ارسال
911
مشاهده
PASAR DE CONTRATO A PREPAGO
شروع توسط simly-1472635251782
Last Post 10/30/18 10:23 PM ( Josico)
46
آرا
44
ارسال
5531
مشاهده
Mensajes de texto gratis y llamadas gratis ilimitadas
شروع توسط Elvis1
Last Post 9/22/18 1:19 PM ( joemarin76)
5
آرا
36
ارسال
3761
مشاهده
Descontar exceso de datos en los bonos extra
شروع توسط Montserrrat
Last Post 9/6/18 9:49 PM ( Josico)
2
آرا
14
ارسال
1161
مشاهده
Cuenta agrupada
شروع توسط Jorasamu
Last Post 8/24/18 3:57 PM ( Josico)
0
آرا
10
ارسال
1318
مشاهده
Propongo una nueva tarifa para los que ven series en el "movil"
شروع توسط Pollo000
Last Post 8/21/18 6:13 PM ( jvr)
0
آرا
11
ارسال
1410
مشاهده
صفحات: 1  2  3