« Πίσω

Envía tus propuestas de servicios y aplicaciones

Σελίδες: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  
Νήμα
OPCION "EXTENDER" A COSTE DE 1 EURO
Εκκίνηση μέχρι Pepe Casquive
Τελευταία θέση 6/3/2016 1:31 μμ ( Luis)
29
Ψήφοι
33
Θέσεις
8423
Απόψεις
SMS aviso fin bono de datos
Εκκίνηση μέχρι maleza
Τελευταία θέση 11/8/2015 10:23 πμ ( Luis)
21
Ψήφοι
60
Θέσεις
10599
Απόψεις
Envío de SIM por mensajería urgente
Εκκίνηση μέχρι sudmiguel
Τελευταία θέση 10/8/2015 1:09 μμ ( Luis)
23
Ψήφοι
82
Θέσεις
23274
Απόψεις
PROPUESTA: RECARGA EN CAJEROS AUTOMÁTICOS.
Εκκίνηση μέχρι Txadsj Adsjf
Τελευταία θέση 10/8/2015 12:29 μμ ( Luis)
31
Ψήφοι
58
Θέσεις
15678
Απόψεις
Propuesta doble: Confirmación en recargas
Εκκίνηση μέχρι sudmiguel
Τελευταία θέση 10/8/2015 12:20 μμ ( Luis)
25
Ψήφοι
44
Θέσεις
7792
Απόψεις
Cambio gratuito de tarifa
Εκκίνηση μέχρι nimbar
Τελευταία θέση 21/5/2015 11:15 πμ ( Luis)
33
Ψήφοι
81
Θέσεις
9776
Απόψεις
Cambio de tarifa desde "tu móvil"
Εκκίνηση μέχρι nimbar
Τελευταία θέση 21/5/2015 10:58 πμ ( Luis)
49
Ψήφοι
63
Θέσεις
10912
Απόψεις
Contratar bono vía secuencia
Εκκίνηση μέχρι amgee
Τελευταία θέση 5/11/2014 4:36 μμ ( Luis)
27
Ψήφοι
39
Θέσεις
6544
Απόψεις
Aviso "su saldo es inferior a X €"
Εκκίνηση μέχρι sudmiguel
Τελευταία θέση 5/11/2014 4:01 μμ ( Luis)
41
Ψήφοι
19
Θέσεις
6174
Απόψεις
SIM de repuesto "Por si acaso"
Εκκίνηση μέχρι Cesc
Τελευταία θέση 4/11/2014 6:45 μμ ( Luis)
25
Ψήφοι
32
Θέσεις
11213
Απόψεις
MicroSIM y NanoSIM
Εκκίνηση μέχρι Wolfus
Τελευταία θέση 10/10/2014 6:36 μμ ( Roberto Door)
1
Ψήφοι
15
Θέσεις
11853
Απόψεις
[PETICION] Mensajes privados en el foro
Εκκίνηση μέχρι payuna
Τελευταία θέση 8/9/2014 3:01 μμ ( Luis)
16
Ψήφοι
16
Θέσεις
3636
Απόψεις
Compra de un nuevo bono mientras está vigente otro
Εκκίνηση μέχρι NOA
Τελευταία θέση 8/9/2014 1:32 μμ ( Luis)
26
Ψήφοι
39
Θέσεις
6217
Απόψεις
Servicio SuopHiberna
Εκκίνηση μέχρι TitoKyco
Τελευταία θέση 8/9/2014 12:56 μμ ( Luis)
45
Ψήφοι
36
Θέσεις
8490
Απόψεις
Enviar sms cuando se renueve bono de forma automática
Εκκίνηση μέχρι nimbar
Τελευταία θέση 5/9/2014 2:34 μμ ( Luis)
25
Ψήφοι
34
Θέσεις
6809
Απόψεις
Recargas físicas a través de DISAshop
Εκκίνηση μέχρι Martín Socs
Τελευταία θέση 13/5/2014 11:55 πμ ( osito90)
28
Ψήφοι
340
Θέσεις
99597
Απόψεις
Extracto cuenta SUOP
Εκκίνηση μέχρι TitoKyco
Τελευταία θέση 13/5/2014 10:30 πμ ( Luis)
19
Ψήφοι
95
Θέσεις
12611
Απόψεις
Aviso fin de bono por mail
Εκκίνηση μέχρι barpue
Τελευταία θέση 13/5/2014 10:18 πμ ( Luis)
21
Ψήφοι
266
Θέσεις
53153
Απόψεις
Traspaso de MB y minutos entre usuarios.
Εκκίνηση μέχρι osito90
Τελευταία θέση 13/5/2014 9:39 πμ ( Luis)
25
Ψήφοι
267
Θέσεις
82366
Απόψεις
Renovación automática al acabar el bono de datos
Εκκίνηση μέχρι Javi Martín González
Τελευταία θέση 11/5/2014 10:23 μμ ( Luis)
32
Ψήφοι
144
Θέσεις
20627
Απόψεις
Σελίδες: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17